Výbor oddílu

Předseda:

Vratislav Říha - jelenky@volny.cz

Hospodář:
Mgr. Michal Berger - tajemnik@pecpodsnezkou.cz

členové:
Mgr. Blanka Sochorová - transski@volny.cz

Jiří Brož - broz.j@atlas.cz

Michal Mrvík - avia @iol.cz

Kateřina de Rijke - kaca@happyhill.cz

Jiří Karlík - info@relaxpark.cz

Zápisy ze zchůzí: